Сегментирането на клиенти е вашият ключ към растежа на бизнеса през 2016 г.

През 2016 г. интелигентното сегментиране ще играе водеща роля в плановете на маркетолога. Те трябва да знаят сред аудиторията си от клиенти и потенциални клиенти кои са най-ангажираните и влиятелните. Въоръжени с тази информация, те могат да доставят целенасочени и подходящи съобщения до тази група, което ще увеличи продажбите, задържането и цялостната лоялност. Един технологичен инструмент, който сега е достъпен за проницателно сегментиране, е функцията за сегментиране на аудиторията от SumAll, доставчик на свързан анализ на данни.