Технология: Лесна цел, не винаги решение

Днешната бизнес среда е трудна и непримирима. И става все повече. Поне половината от мечтателните компании, възхвалявани в класическата книга на Джим Колинс „Изградени до последно“, са се провалили в представянето и репутацията си през десетилетието, откакто е публикувана за първи път. Един от допринасящите фактори, които наблюдавах, е, че малко от трудните проблеми, с които се сблъскваме днес, са едноизмерни - това, което изглежда технологичен проблем, рядко е, че